What is social listening

//What is social listening

What is social listening

What is social listening

Social Listening เป็นเครื่องมือที่ทำให้เรารับรู้ความต้องการของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายในสื่อสังคมออนไลน์ หรือที่เรียกว่า “การฟัง (Listening)” ถึงความต้องการ ความรู้สึก ความคิด Feedback กระแสสังคมที่กำลังพูดถึงในขณะใด ขณะหนึ่ง customer insight หรือของกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการ รวมไปถึงการรับรู้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ในสายตาของกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย โดยมีการเก็บข้อมูลของผู้คนที่มีปฏิสัมพันธ์กันด้วย เช่น อายุ เพศ พิกัดที่อยู่ ความสนใจ พฤติกรรม อารมณ์ จาก Social Media เช่น เป็น Facebook, YouTube, Twitter, Instagram

โดยการกำหนดคำ (Word) ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ลูกค้า กิจกรรม แคมเปญ หรือกลุ่มเป้าหมายที่สนใจ หรือแม้กระทั่งคู่แข่ง ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บรวบรวมไว้ใน Smart Data และแสดงข้อมูลที่เรียบง่ายให้เข้าใจ ตามแต่ผู้ออกแบบเครื่องมือ แต่ละค่าย อาจเป็น Analytic Report, Insight Report ที่จำแยกตามความต้องการของผู้รับข้อมูลได้ หรือการแสดงผลในรูปแบบอื่น และสามารถนำไปต่อยอดกับการ

ประโยชน์ของเครื่องมือมีหลากหลายมุมมองการใช้มากดังนี้

 1. เพิ่มลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมาย :

  ทำให้เราเข้าใจความต้องการของลูกค้า ทำให้ได้แนวทางในการเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น การใช้เครื่องมือนี้มีส่วนสำคัญอันดับแรกในเรื่องนี้

 2. ลดต้นทุน :

  การทำการตลาดแบบไม่หลงทางช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เช่นการทำ Research หรือการจัดกิจกรรมที่ไม่เป็นประโยชน์กับแบรนด์หรือสินค้า เครื่องมือนี้ทำให้เราไม่หลงทางในการทำการตลาด ทั้งยังเข้าถึง Customer Insight เพื่อยังสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างตรงความต้องการของลูกค้าอีกด้วย

 3. วัดภาพลักษณ์แบรนด์ :

  ไม่ว่าจะเป็นด้านลบ หรือด้านบวก เครื่องมือนี้สามารถเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้ในทุกสื่อที่มีการเปิดเผยได้ รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลในโลก Social

 4. กระตุ้นยอดขาย :

  กลุ่มเป้าหมายเพิ่มยอดขายจะไปไหนเสีย เป็นผลที่เกิดจากการวิเคราะข้อมูลที่ได้จาก เครื่องมือนี้เข้าถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นสามารถสร้างความต้องการให้กลุ่มลูกค้าได้

 5. ประหยัดเวลา :

  เพราะความรวดเร็วของเครื่องมือนี้ จึงทำให้การพัฒนาสินค้าและบริการ รู้ว่าจะสร้างความประทับใจแรกให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างไร เกิดการกระจายกระแสในทางที่เราอยากใส่เข้าไปในโลก Social ได้ง่าย ด้านบวกกับตัวสินค้าหรือภาพลักษณ์แบรนด์ของบริษัท

 6. แก้ไขสถานการณ์วิกฤตได้ทันทวงที :

  เมื่อมีกระแสด้านลบเกิดขึ้น ข่าวในโลก Social จะทำงานการกระจายด้วยตัวของมันเอง “ตัดไฟแต่ต้นลม” ซึ่งหากเราไม่สามารถหยุดการกระจายของข่าวนั้น เท่ากับว่าสิ่งที่ทำมาก่อนหน้านี้ อาจจะทำความเสียหายได้เลย ดังนั้นการทำให้ข่าวในด้านลบไม่กระจายในวงกว้าง(ระงับเหตุ) สิ่งแรกที่ต้องทำว่า มันเกิดจากตอนไหนและตรงไหน ของโลก Social ที่กว้างใหญ่ไร้พรหมแทนขนาดนี้ เราคนต้องหาพระเอกมาช่วยกู้สถานการณ์ ก็คงจะหนีไม่พ้นการใช้เครื่องมือนี้

 

By | 2018-07-11T09:36:38+00:00 June 15th, 2018|Uncategorized|0 Comments

About the Author: