ใช่หรือ Social Monitoring จำเป็นแค่ฝ่าย Marketing

//ใช่หรือ Social Monitoring จำเป็นแค่ฝ่าย Marketing

ใช่หรือ Social Monitoring จำเป็นแค่ฝ่าย Marketing

ใช่หรือ Social Monitoring จำเป็นแค่ฝ่าย Marketing

นักการตลาดอาจจะรู้กันดีอยู่แล้วว่า Social Monitoring และ Social Analyst สำคัญแค่ไหนกับกลยุทธ์การตลาด แต่ผู้คนบางส่วนจะคิดว่าการตลาดเท่านั้นที่เหมาะที่จะใช้ Social Listening Tools แต่หารู้ไม่ว่า ข้อมูลที่ได้เป็นประโยชน์กับหลายส่วนขององค์กรเลยทีเดียว

การต่อยอดจากการทำ Social Listening นั้นจะเป็นการนำข้อมูลมาใช้งานเพื่อให้เป็นประโยชน์กับแบรนด์ หรือบริษัท ในด้านต่าง ๆ มากที่สุด

  1. ด้านการตลาด : วิเคราะห์ข้อมูลอย่าง Insight หรือ ความสนใจในสภาพสังคมขณะนั้น หรือช่วงระยะเวลานั้น ๆ ทำให้ฝ่ายการตลาดสามารถรู้วิธีการเข้าถึงลูกค้าเหล่านั้นและมีไอเดียที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายสนใจได้อย่างตรงจุด วางแผนการใช้สื่อ Social และวัดผลการตอบรับในการทำแคมเปญได้ดีอีกด้วย
  2. ด้านการบริการ : ในทุกธุรกิจจำเป็นต้องมี Service ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แต่การที่จะทำให้เราสามารถรับรู้ความพึงพอใจได้นั้น ใช่ว่าการเข้าไปถามตรง ๆ ลูกค้าของเราจะบอกได้ทั้งหมด เนื่องจากอารมณ์ เวลาสั้นๆ สถานที่ และคนที่อยู่ได้อาจมีปัจจัยที่ทำให้ กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถรู้ความต้องการที่แท้จริงได้เลย Social Listening จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เรารับรู้ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดีและละเอียดครบถ้วนอีกด้วย
  3. ด้านผลิตภัณฑ์ :ข้อมูลที่ได้จาก Social Listening ไม่ใช่แค่การดูว่าผลตอบรับเรื่องความพึงพอใจเท่านั้น การแสดงความคิดเห็นของลูกค้าจะมีการสื่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นในตัวผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของเรา ทำให้นำไปสู่ไอเดียแปลกใหม่และไม่เหมือนใครเพื่อเป็นจุดขายหรือเพิ่มจุดเด่นเฉพาะตัวของอีกด้วย ช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าและ ความประทับใจในแบรนด์ได้ไปในคราวเดียวกัน
  4. ด้านภาพลักษณ์ของแบรนด์ : ความรู้สึกว่า “ไว้วางใจแบรนด์” ไม่ได้สร้างกันได้ง่าย ๆ แต่ต้องอาศัยองค์ประกอบรวมกันหลายอย่าง ซึ่งหากเราจะจูงใจลูกค้าให้ “ซื่อสัตย์” กับแบรนด์ของเราได้นั้น อย่างแรกคือต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าของเรา รู้สึกอย่างไร เราจึงจะสามารถคิดแผนการรับรู้ให้กลุ่มเป้าหมายของเราได้ Social Listening จึงเป็นเหมือนพระเอกขี่ม้าขาว ในที่นี้ทำให้เราสามารถวิเคราะห์ลูกค้าได้ และเราสร้างแนวทางการรับรู้ของลูกค้าที่อยากให้เป็น
  5. การจัดการเมื่อถึงสถานการณ์วิกฤต : เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในองค์กรระดับใหญ่ ต้องวางแผนในการรับมือให้รัดกุม เนื่องจาก ความเชื่อมั่นในแบรนด์นั้นสร้างยากมากในระดับใหญ่ และด้วยขนาดทำให้เป็นที่จับตามองจากสื่อทุกแขนง หากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นการกระจายของข่าวหรือข้อมูลในโลกยุค 4.0 อาจทำให้เกิดความเสียหายที่มหาศาลกว่าสมัยก่อนมากนัก Social Listening สามารถทำให้เรารับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและเร็วพอที่จะคุมความเสียหายได้

สรุป

เป็นอีกหลายๆ มุมในส่วนของการหาประโยชน์จากข้อมูลที่ได้จาก Monitoring นอกจากการทำการตลาดที่เกี่ยวกับแบรนด์แล้ว ยังสามารถนำไปสู่การพัฒนางานส่วนอื่น ๆ เช่นแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการลูกค้า แผนกบริการลูกค้าให้ตรงใจผู้ใช้บริการ ตลอดจนคิดโครงการที่ยิ่งใหญ่และเป็นภาพลักษณ์ของบริษัทร่วมกัน เพื่อนำไปสู่ความก้าวหน้าควบคู่กันของทั้งองค์กรและเป็นการใช้งบประมาณให้คุ้มค่ามากที่สุด

หากคุณต้องการที่ปรึกษาหรือเครื่องมือที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น สอบถาม ARUKUS ได้ที่นี่

 

By | 2018-07-26T10:03:20+00:00 July 20th, 2018|Uncategorized|Comments Off on ใช่หรือ Social Monitoring จำเป็นแค่ฝ่าย Marketing

About the Author: