Social Media Online คืออะไร

//Social Media Online คืออะไร

Social Media Online คืออะไร

Social Media Online คืออะไร

ในบทความนี้จะเราจะมานิยามของคำว่า โซเชียลมีเดียออนไลน์ (Social Media Online) กันว่า ตอนนี้หมายถึงอะไรกันบ้างและมีสื่ออะไรใหม่ ๆ ที่น่าสนใจที่เราสามารถเก็บเกี่ยวข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเชิงของ Digital Marketing ได้บ้าง คำแปลทับศัพท์นั้นก็ง่ายแสนง่ายแต่ยังไงก็ขอแยกศัพท์นี้ออกมาก่อนเพื่อความง่าย ๆ

Social : ที่ที่มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ไม่ว่าจะเป็นความคิด ความรู้สึก สิ่งของ หรือทัศนคติ หากเป็นมนุษย์จะอยู่ในความเข้าใจของคำศัพท์ที่ว่า สังคม กลุ่มคน ,ประชากร
Media : สื่อกลาง, ข่าว, สื่อสาร, รูปแบบการสื่อความที่ทำให้ผู้ที่ได้รับรู้และเข้าใจไม่ว่าจะเป็นทาง ตา หู ความรู้สึก ความคิด
Online : การเชื่อมต่อกันด้วยโครงข่ายที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้และทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา ในปัจจุบันจะเรียกว่า อินเตอร์เน็ต

เมื่อนำมารวมกัน แน่นอนความหมายจริงๆ ของคำว่า โซเชียลมีเดียออนไลน์ จึงเป็นคำว่า “โครงข่ายที่ให้มนุษย์สามารถสื่อสารและแปลกเปลี่ยนกันได้ทั้งความคิดเห็น ความรู้สึก ทัศนคติ ข่าวสาร โดยผ่านการสื่อสารที่มีรูปแบบที่ทำให้มนุษย์เข้าใจได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นทาง ตา หู ความรู้สึก ความคิด ที่ทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา”

ในปัจจุบันนี้มีโซเชียลมีเดียออนไลน์มีหลายอย่างแล้วแต่ความหลากหลายของสื่อหรือข่าวที่เราได้รับและส่วนใหญ่สื่อเหล่านี้จะเป็น Application ที่อยู่ในโทรศัพท์ เพราะมีอินเตอร์เน็ตเข้าถึงง่ายและพกติดตัวตลอดเวลาทำให้ทันเหตุการณ์ ณ ปัจจุบันที่สุด สื่อที่ใช้เช่น รูปแบบข้อความ (Text) หรือรูปภาพอย่าง เวปไซด์ต่างๆ, facebook, twitter, LinkedIn, Line, Messanger, Skype, Instagram, หรือ เวปวอร์ดต่าง ๆ รูปแบบเสียง (Audio) เช่น SoundClound,  รูปแบบมัลติมีเดีย (Clip หรือ  VDO) เช่น Youtube, Game online ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งสื่อส่วนใหญ่สามารถโต้ตอบกันได้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ซึ่งกันและกัน อัพเดตกันเป็น real-time ทันเหตุการณ์

และเนื่องจากมนุษย์มีเทคโนโลยีมากมายทำให้การกระจายของข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทำได้รวดเร็วและง่ายมากขึ้น จึงส่งผลกระทบกับองค์กรต่าง ๆ ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ในการสื่อสารข่าวต่าง ๆ ไปจนถึงเป็นช่องทางการค้าขาย หรือการโปรโมทต่าง ๆ ทำให้ธุรกิจหลายบริษัทหันมาให้ความสำคัญกับคำว่า โซเชียลมีเดียออนไลน์กันมากขึ้น

ทาง ARUKAS จึงขอพูดถึงเฉพาะสื่อปัจจุบันที่ประชากรในประเทศไทยที่นิยมใช้และน่าสนใจที่จะติดตามเพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อยอดกันได้

  1. Facebook : เป็นสื่อกลางในรูปแบบ ข้อความเป็นพื้นฐานที่ส่วนใหญ่ซึ่งได้พัฒนามากขึ้นโดยสามารถใช้สื่อประเภท Clip สั้น และ File gif ได้แล้ว กลุ่มคนที่ใช้จะมีหลากหลาย ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลส่วนตัว ,ประสบการณ์, เรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิต เนื่องจาก User เป็นตัวบุคคล ในปัจจุบันจุดเด่นของเฟสบุ๊คนั้นจะมีฟังก์ชันใหม่ ๆ ที่ได้แตกแขนงออกไปโดยเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มผู้ค้าขายและกลุ่มองค์กรมากขึ้นและยังมีกลุ่มที่ตั้งเหมือนเป็นชุมชนของคนที่สนใจเรื่องเดียวกัน ซึ่งทำให้เหล่านักการตลาดสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายของตัวเองได้ชัดเจนขึ้น
  2. Twitter : เป็นสื่อกลางในรูปแบบ ข้อความเป็นพื้นฐานเช่นเดียวกับ Facebook ในตอนแรกแต่จะมีการจำกัดจำนวนอักษร ข้อความให้สั้นกระชับเพื่อการสื่อความหมายที่ชัดเจน ดังนั้นผู้ใช้จึงต้องประมวลความคิดมากขึ้นในการโพสต์เพื่อสื่อสารให้อื่นเข้าใจและปัจจุบันได้พัฒนาให้มีการโพสต์เป็น Clip VDO ได้แล้วเช่นกัน User ในสื่อนี้จึงเป็นกลุ่มคนที่ต้องการข้อมูลที่มีคุณภาพและกระชับ
  3. Instagram : เป็นสื่อในรูปแบบรูปภาพและข้อความในช่วงแรก แต่จุดที่น่าสนใจของ Instagram นั้นอยู่ที่การโชว์ไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบัญชีนั้น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัว Instagram
  4. Pantip web board : เป็นสื่อที่อยู่ในรูปแบบข้อความและภาพ ข้อมูลส่วนใหญ่ในเวปพันธ์ทิพ นั้นจะเป็นข้อมูลที่เป็นประสบการณ์ที่ เจ้าของบัญชีประสบพบเจอและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การวิจารย์ หรือคำถามในสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงและทันเหตุการณ์
  5. Youtube : เป็นแหล่งที่เสริมสร้างความเข้าใจได้ง่ายเพราะเป็นแหล่งรวมสื่อที่เป็นวีดีโอทั้งหมด ซึ่งความน่าสนใจจะอยู่ที่ภาพและเสียงที่ได้ยิน การแบ่งปันในนี้จะเป็นข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย ผู้ใช้ส่วนใหญ่อยู่ในสถานะของคนรับข่าวสาร ซึ่งส่วนใหญ่แทบจะแทนโทรทัศน์ในยุคนี้ไปแล้ว เพราะได้รับทั้งความบันเทิง ข่าว ความรู้ ฯลฯ
  6. Block, website : สื่อออนไลน์ที่เป็นต้นกำเนิดของสื่อทางออนไลน์ซึ่งมีรูปแบบการนำเสนอแบผสมผสานขึ้นกับจุดประสงค์ที่อยากสื่อสารให้ผู้ชมเข้าใจคืออะไร มีทั้งแบบรับข้อมูลฝ่ายเดียว และมีการสื่อสารอาจจะไม่มากมายเหมือนสื่อทั้ง 5 ข้อที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะเอาไว้ใช้ติดตามข่าวสารและรับรู้ข้อมูลที่ผู้เข้าชมอยากรู้

นอกจากช่องทางจะเป็นเหมือนตัวแทนตัวตนของผู้คนในโลกเสมือนจริงแล้ว ปริมาณการใช้งานในโลกโซเชียลยังทำให้เรารู้อะไรอีกหลายอย่างเช่น รสนิยม การใช้ชีวิต รูปแบบที่ชอบ แหล่งที่ชุมนมของกลุ่มลูกค้าหรือลูกค้าในอนาคต  ARUKAS ก็มีข้อมูลมาแถมให้เกี่ยวกับ 1 นาทีในโลกออนไลน์ปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นบ้าง เปรียบเทียบการเติบโตได้จากภาพ

1-minute in Social online 2018

สื่อแต่ละช่องทางมีความโดดเด่นต่างกันและผู้ชมก็มีพฤติกรรมต่างกันด้วย ดังนั้นผู้ทำการตลาดหรือเจ้าของแบรนด์คงต้องลองชั่งน้ำหนักดูว่าควรใช้สื่อช่องทางใดกับกลุ่มลูกค้าหรือผู้สนใจกลุ่มใหม่ๆ ของตัวเองให้ยอดขายเพิ่มหรือภาพลักษณ์ติดตาตรึงใจลูกค้า ซึ่งการวางแผนการใช้สื่อให้กับตัวสินค้านั้นจะมีประโยชน์มากในการทำ Social Listening อย่างมากเพื่อวัดความคุ้มค่าของงบการตลาดในอนาคต

หากคุณกำลังมองหาบริการ ค้นหาความต้องการของลูกค้าในเครือข่ายธุรกิจของคุณสามารถปรึกษา ARUKAS พร้อมผู้ช่วยให้คุณทำงานง่ายและครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์คุณ ได้ที่นี่

By | 2018-08-17T09:36:13+00:00 June 15th, 2018|Uncategorized|0 Comments

About the Author: