อยากรู้จัก “คุณลูกค้าในอนาคต” ควรรู้จัก “Meaning of Sentiment”

//อยากรู้จัก “คุณลูกค้าในอนาคต” ควรรู้จัก “Meaning of Sentiment”

อยากรู้จัก “คุณลูกค้าในอนาคต” ควรรู้จัก “Meaning of Sentiment”

อยากรู้จัก “คุณลูกค้าในอนาคต” ควรรู้จัก “Meaning of Sentiment”

Meaning of sentiment ในโลกโซเชียล ส่วนใหญ่ผู้อ่านอาจจะรู้กันอยู่แล้วในวงการนักการตลาด ARUKAS จึงขอให้คำจำกัดความเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในบทความนี้

sentiment คืออารมณ์ความรู้สึกที่ผู้รับสารมีต่อสิ่งใดๆ (สื่อ : ที่พวกเรานักการตลาดสร้างขึ้น) ที่ได้พบเห็นผ่านสัมผัสที่สามารถรับรู้จากการอ่าน การดู หรือฟัง ข้อมูลจากโลกโซเชียลใดๆ

ก่อนที่เราจะดำเนินการใด ๆ กับกระแส ข้อคิดเห็น หรือประเด็นทั้งความรู้สึกบวกและลบ อย่างแรกเราควรจะรู้กระบวนการที่ข่าวสารจะกระจายไปได้อย่างไร อารมณ์ความรู้สึกในสังคมนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร

  1. ช่วงก่อตัว : ระยะที่เรื่องราวอยู่ในวงจำกัด อาจจะเป็นได้ทั้งบวกและลบ (Positive – Negative Sentiment) ไม่ว่าจะเริ่มจากความประทับใจ ไม่พอใจในตัวสินค้าหรือบริการ หรือเป็นเรื่องเล่าสนุกกันแบบปากต่อปาก ซึ่งระยะนี้หากเป็นประเด็นที่ไม่ได้ใหญ่มากจนส่งผลถึงสังคมหรือคนส่วนใหญ่ อาจจะไม่ได้รับความสนใจมากนัก เป็นช่วงที่สามารถแยกได้ว่าเป็น บวก (Positive Sentiment) หรือลบ (negative Sentiment) ซึ่งอยู่ในระยะที่ควรจับตามมอง ติดตาม หรือเตรียมแผนการป้องกัน
  2. ช่วงเริ่มต้น : เริ่มเป็นประเด็นที่คนเริ่มสนใจและหาที่มาที่ไป เริ่มปะติดปะต่อหาข้อมูลมาเชื่อมโยงมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโลกโซเชียล ในช่องทางต่างๆ รวมถึงอาจมีการแตกประเด็นที่สนใจกับเหตุการณ์อื่นๆ หรือข้อคิดเห็นในหลายแง่มุม
  3. ช่วงแพร่กระจาย : เป็นช่วงที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงเรื่องราวนั้นๆ ได้บ่อย และมีอารมณ์ร่วมจากการได้รับข้อมูลซ้ำๆรวมถึงรายละเอียดมากขึ้น ด้วยการแบ่งปันในโลกโซเชียลต่าง ๆ ในปัจจุบันประเด็นเล็กๆ น้อยๆ ในบางเรื่องผู้สื่อข่าวในช่องต่าง ๆ ก็นำไปเล่าสู่กันฟังให้ผู้ชมผ่านโทรทัศน์ แน่นอนว่าเป็นตัวเร่งอีกทางหนึ่งให้เรื่องเหล่านั้นจะมีการกระจายอย่างไวและเร็วที่สุด เพราะสื่อแต่ละสำนักจะมีช่องทางโซเชียลครบทุกช่องทาง ซึ่งจะเป็นการดีสำหรับกระแสในเรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้น แต่จะให้ผลตรงข้ามหากเป็นไปในทางลบ อย่างดราม่าบนโลกโซเชียล เมื่อเรื่องมาถึงระยะนี้แล้วอาจจะกู้สถานการณ์ได้ยากมากทีเดียว

ปัจจุบันระยะเวลาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น ไปจนถึงช่วงแพร่กระจายใช้เวลาห่างกันน้อยมากเนื่องจากเครือข่ายของโลกโซเชียลนั้นมีความเชื่อมโยงกันในทุกทางผ่านวัฒนธรรมการแบ่งปัน และช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายมากขึ้น

สรุป

อารมณ์ความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายมีความสำคัญในการทำให้สินค้าและบริการสามารถ “รู้ใจ” กลุ่มเป้าหมายได้ แต่ในปัจจุบันนอกจากการเข้าถึงแล้วยังต้องมีความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ทันท่วงทีด้วย เนื่องจากกระแสสังคมปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วมาก ดังนั้นการตอบสนองให้ “ทันใจ” ต่อความต้องการของลูกค้า ณ ขณะนั้น จึงมีประโยชน์ต่อองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ ยอดขาย รวมทั้งยังแสดงความเป็นมืออาชีพขององค์กรอีกด้วย

หากคุณกำลังมองหาบริการ ค้นหาความต้องการของลูกค้าในเครือข่ายธุรกิจของคุณสามารถปรึกษา ARUKAS พร้อมผู้ช่วยให้คุณทำงานง่ายและครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์คุณ ได้ที่นี่

By | 2018-07-31T10:12:19+00:00 July 23rd, 2018|Uncategorized|Comments Off on อยากรู้จัก “คุณลูกค้าในอนาคต” ควรรู้จัก “Meaning of Sentiment”

About the Author: