เข้าถึง Consumer Insights โดยใช้ Social Data ให้ถึงขั้น

//เข้าถึง Consumer Insights โดยใช้ Social Data ให้ถึงขั้น

เข้าถึง Consumer Insights โดยใช้ Social Data ให้ถึงขั้น

4 กลยุทธที่จะทำให้แบนด์ของคุณเข้าถึง Consumer Insights โดยใช้ Social Data ให้ถึงขั้น

แต่ละวันของการใช้ Social data เพื่อวัดประสิทธิผลทางการตลาดเท่านั้น ข้อมูล Social media ควรเป็นแรงผลักดันในการเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคซึ่งเป็นแบรนด์ที่สามารถใช้ติดตามเส้นทาง Digital Media ที่ผู้บริโภคใช้เป็นเส้นทางการติดต่อและจับจ่ายซื้อสินค้า

“การใช้ข้อมูล Social media เพื่อวัดผลตอบรับของแคมเปญการตลาดเป็นเรื่องที่ผ่านมา Crimson Hexagon, CMO Lou Jordano เปิดเผยว่านักการตลาดสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกอย่างไรให้ เข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค

ผู้บริหารจำนวนมากบอกว่าพวกเขาใช้  social media data “เพื่อวัด engagement” Cringe

ดังนั้นความคิดที่ว่าสื่อสังคมออนไลน์ควรมีบทบาทในการวิจัยข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ช่องทางในการมีส่วนร่วมและการ share เนื้อหาที่เป็นสิ่งใหม่ ๆ ภายในไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัท ต่างๆได้เริ่มตระหนักว่าการเพิ่มการให้ความสำคัญไม่เพียงแค่การปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์สื่อสังคมออนไลน์เท่านั้นที่จะช่วยให้แบรนด์สามารถเข้าใจผู้เสพสื่อ วงการธุรกิจ และชื่อเสียงองค์กรได้ดีขึ้น

กล่าวอีกนัยหนึ่งข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ได้เปลี่ยนไปจากวิธีการวัดประสิทธิภาพการตลาดเป็นแหล่งข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคและข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล (และอดีตนักวิเคราะห์ของ Forrester) Nate Elliot เขียนเกี่ยวกับ Social media disconnect ว่า “บริษัท ส่วนใหญ่พยายามที่จะใช้ Social data เพื่อทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ คือ ในการพิสูจน์ความสำเร็จทางการตลาด และเมื่อพวกเขาพยายามที่จะใช้ Social เพื่อสิ่งที่สามารถทำได้ คือ ให้ข้อมูลเชิงลึก แต่เขามักจะล้มเหลว”

ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างการใช้ Social data เพื่อพิสูจน์ความสำเร็จด้านการตลาดและข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ของผู้บริโภค คือสิ่งที่อยู่ในรายงานการวัดผล แม้ว่าแคมเปญการตลาดได้รับการตอบรับจาก จากจำนวนผู้ติดตาม Like และ Share หรือความต่างที่เล็กน้อย เช่นความคิดเห็นของลูกค้า, การวิเคราะห์ อารมณ์ ความสนใจของผู้ชม และข้อมูลประชากรสามารถช่วยทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น

ในบทความนี้เราจะกล่าวถึงข้อมูลทางสังคมที่สามารถช่วยแบรนด์ได้อย่างไร:

 • วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Audience analysis)
 • เข้าใจถึงกระแสใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น (Trend analysis)
 • ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ (Product strategy)
 • ติดตาม brand reputation (Brand analysis)
 1. Audience analysis : เป็นส่วนสำคัญของการกรองข้อมูลทั้งหมดในโลก Social เพื่อเข้าใจความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย หากแบรนด์กำลังมองและกำหนดตลาดเป้าหมายที่ดีที่สุด คุณควรจะตั้งคำถามที่เจาะจงเกี่ยวกับกลุ่มผู้เสพสื่อ เพื่อแบ่งกลุ่มเป้าหมายให้ชัดขึ้น เช่นเดียวกับบริษัทสายการบินเก็บผลความพึ่งพอใจบ่อยๆ เพื่อให้ลูกค้ารับรู้เกี่ยวกับบริการของตนในสายตาลูกค้า หรือแบรนด์สินค้ารู้วิธีสร้างความน่าสนใจยังไงในช่วงวันหยุด เพื่อที่พวกเขาจะสามารถทำให้ลูกค้าซื้อสินค้าได้
  แบรนด์สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายโดยการจับประเด็นที่เกี่ยวข้อง ความรู้สึกหรือความเห็นที่ลูกค้าที่มีต่อแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ การศึกษากลุ่มเป้าหมายในเชิงรุกจะช่วยปรับแคมเปญที่ลูกค้าต้องการและการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น จับประเด็นที่สัมพันธ์กับสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายสนใจและหัวข้อที่ใช้สนทนาได้ง่ายขึ้น
 2. Trend analysis : Lyft และ Uber สามารถสะสมเงินสดได้อย่างไร? ทำอย่างไรผลิตภัณฑ์จึงจะถึงดูดให้ลูกค้าใส่ลงในรถเข็นช็อปปิ้ง? ในที่สุด millennials เริ่มที่จะดูแลเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล?
  คำตอบของคำถามกว้าง ๆ ดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการรับรู้ถึงกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงในวงการธุรกิจ เมื่อบริษัทกำหนดแรงจูงใจร่วมกันและสามารถระบุพฤติกรรมที่ซ่อนอยู่ในเรื่องที่คุยกันของกลุ่มเป้าหมายได้ ทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการธุรกิจซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เผยให้เห็นสิ่งที่เป็นที่สนใจ การแชร์ความเห็นต่างๆ ของผู้คน และความเชื่อมั่นของผู้เสพสื่อและการรับรู้ มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเป็นข้อพิสูจน์ข้อมูลเชิงลึกที่ทำการปรับเปลี่ยนกลยุทธได้
 3. Product strategy : ดิสนีย์คิดอะไรตอนที่ทำ steam service? Starbucks รู้ได้อย่างไรว่า เมนู Maple pecan latte จะได้รับความนิยม? Kraft รู้วิธีได้อย่างไรเกี่ยวกับการลดสารกันบูดใน mac-n-cheese และ Pepsi รู้ได้อย่างไรว่าการใช้แอสพาแตมแทนน้ำตาลจะ Work?
  พวกเขารู้เพราะการฟังความเห็นของผู้บริโภคในโลกโซเชียล (Social Listening) และได้รับความสนใจ จากนั้นจึงค่อยทำการเปลี่ยนแปลงเท่าที่จำเป็นในกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ เหตุผลเดียวกับที่ General Mills คิดสังเคราะห์รสชาติขึ้นมาเพิ่มรสชาติช่วยให้ Trix เป็นธัญพืชที่ขายดีที่สุด
 4. Brand analysis :  Whole Foods รายใหญ่สินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ อยากรู้ความต้องการลูกค้าว่า ราคาแค่ไหนจึงตัดสินใจซื้อ Uber ต้องการตรวจสอบการรับรู้ของแบรนด์ตนอย่างสม่ำเสมอและ Chipotle สามารถวัดผลตอบรับของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารปลอด GMOได้
  เมื่อบริษัทสามารถกำหนดขอบเขตของการสื่อสารแบรนด์ที่ชัดเจนและความเชื่อมั่นให้กลุ่มเป้าหมายได้ จะช่วยให้พวกเขาตรวจสอบการรับรู้และประเมินสิ่งที่ทำได้และไม่ได้ นอกจากนี้ยังสามารถรวมข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นไว้ในกลยุทธ์แบรนด์ได้ด้วย เมื่อผู้จัดการฝ่ายการตลาดปรับแต่งข้อความที่จะสื่อสารแบรนด์ออกไปที่เป็นแบบเฉพาะไปบนโซเชียลพวกเขาสามารถเข้าใจผู้ชมได้ดีขึ้น นี่เป็นวิธีที่ยาวนานในการทำให้บทสนทนามีส่วนร่วมมากขึ้นและแบรนด์ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นช่วยให้นักการตลาดสามารถเข้าใจผู้บริโภคได้อย่างละเอียดและมีความแม่นยำในการนำทิศทางความเห็นในโลก Social อย่างแท้จริง

Social media analysis จากความเห็นของคนในโลก  Social สามารถช่วยให้แบรนด์ต่างๆ ได้รับความพยายามอย่างมากย้อนกลับมาพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เนื่องจากตลาดมีวิวัฒนาการไปพร้อมกับผู้บริโภค แบรนด์ต่างๆ จึงจำเป็นต้องหยุดและลองถามตัวเองว่า “ผู้บริโภคยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้เร็วเพียงใด” และ “บริษัท สามารถเติมช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานของผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร?”
Social media เป็น พื้นที่ที่ดีที่สุด ที่จะหาคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้แหละที่จะทำให้รู้วิธีการลดช่องว่างระหว่างความต้องการของผู้บริโภคและการทำตลาด

สิ่งที่นักการตลาดมืออาชีพต้องทำคือ
หากคุณใช้ข้อมูล Social media อย่าง Like & Share เพียงอย่างเดียวในการวัดแบรนด์ คุณก็จะเหมือนคนตาบอดที่ไม่เห็นขุมทรัพย์ที่รอคอยให้คุณเข้าไปเก็บเกี่ยวและรวบรวมข้อมูลจากความเห็นที่ได้จาการวิเคราะห์ข้อมูลใน Social media

ในปัจจุบันมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไปตามผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น บริษัทที่ให้บริการเช่น Lyft และ Uber ที่ต้องการหาข้อมูลด้านการแข่งขันหรือจะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต Whole Foods ที่ต้องการ ความเข้าใจกับราคาที่ตอบโจทย์ความคุ้มค่าสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เมื่อคุณถามคำถามที่ถูกต้องกับชุดข้อมูลที่เหมาะสม มันให้ประโยชน์จากการรับรู้มิติใหม่ที่ Consumer Insights

————————————

หากคุณกำลังมองหาบริการ ค้นหาความต้องการของลูกค้าในเครือข่ายธุรกิจของคุณสามารถปรึกษา ARUKAS พร้อมผู้ช่วยให้คุณทำงานง่ายและครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์คุณ ได้ที่นี่

By | 2018-08-17T08:33:43+00:00 June 15th, 2018|Uncategorized|0 Comments

About the Author: